Historia
Historia Spółki

 • Do połowy 2008 zakończono realizację 4 budynków w Kowalach - w tym czasie zakończono również przygotowania do rozpoczęcia budowy mieszkań w III etapie Doliny Dwóch Jezior - nowy kompleks mieszkaniowy o podwyższonym standardzie, zlokalizowany przy ulicy Czermińskiego
 • Od końca 2006 do połowy 2008 Ogólnopolskie TBS przygotowało i rozpoczęło budowę 6 budynków mieszkalnych na zasadach deweloperskich w Gdańsku: dwa budynki na osiedlu Świętokrzyskim, oraz cztery budynki w II etapie Doliny Dwóch Jezior oraz 6 budynków na osiedlu Olimp w Kowalach. W Warszawie podjęto realizację kompleksu budynków przy ul. Włościańskiej 15
 • W roku 2006 rozpoczęto, w oparciu o uzgodniony z Bankiem finansującym program, działalność deweloperską na wcześniej przygotowanych projektach.
 • W roku 2005 rozpoczęto wspólnie z właścicielem gruntów inwestycję Włościańska 15 w Warszawie.
 • Do końca 2005 zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych w oparciu o formułę TBS.
 • W roku 2004 Spółka przygotowała projekty inwestycyjne obejmujące 46.000 m2 powierzchni mieszkań na terenie gminy Warszawa, Gdańsk i Kolbudy.
 • W latach 2001-04 rokrocznie następowało podwyższanie kapitału zakładowego przez wspólników Spółki mające na celu zintensyfikowanie działań inwestycyjnych [ w głównej mierze aporty gruntów budowlanych ].
 • W roku 2003 powołano oddział w Warszawie mając na celu rozpoczęcie projektów inwestycyjnych w mieście stołecznym.
 • Jednocześnie z realizacją zadań finansowanych przez KFM Spółka zajmowała się [ od 2001 ] Administracją i Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie będącymi własnością Spółki oraz [od 2003 ] realizacją wykonawstwa robót budowlanych na zlecenie innych Inwestorów.
 • 2001 rok to oddanie do użytku pierwszych mieszkań oraz zasiedlenie najemcami.
 • 2000 rok to złożenie pierwszych wniosków oraz rozpoczęcie działalności inwestycyjnej jednocześnie w dwu gminach Gdańsk i Kolbudy.
 • Poszukiwanie strategicznych inwestorów dla działalności Spółki zaowocowało przeniesieniem do Gdańska i podjęciem decyzji w dniu 02 września 1999 o zmianie obszaru działania oraz nazwy na Ogólnopolskie TBS Sp. z o.o.
 • Powołanie spółki pod nazwą Beskidzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach aktem notarialnym w dniu 29 marca 1999 roku z zadaniem realizacji na obszarze aglomeracji Górnego Śląska nowych wówczas formuł taniego budownictwa czynszowego w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r Nr 98 , poz 1070 z póżn. zmianami).
© Copyright OTBS