Dane spółki
Podstawowe dane Spółki

Pełna nazwa firmy:
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O.

Nazwa skrócona :
OGÓLNOPOLSKIE TBS Sp. z o.o.

Siedziba :
Gdańsk 80-180 ul. K.Guderskiego 2A/1

Numer Krajowego Rejestru Sądowego :
0000059763

Numer Statystyczny :
REGON 276294890

Numer Identyfikacji Podatkowej :
NIP 652-15-78-070

Kapitał Spółki :
8 821 000,00 zł (opłacony w całości)

Prezes Zarządu :
Tomasz Wawrzko

© Copyright OTBS