Upadlosc
Informujemy, iż w dniu 04 grudnia 2018 roku zakończyło się postępowanie upadłościowe, tym samym Spółka powraca do poprzedniego statusu.W dniu 22 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z możliwością zawarcia układu pod sygnaturą akt VI GUp 37/12 (postanowienie uprawomocniło się z dniem 19 grudnia 2012 roku).

W związku z ogłoszeniem upadłości powołany został nadzorca sądowy w osobie Jacka Ryncarza.

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy na mocy art.76 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze uchylił Zarząd własny upadłego Ogólnopolskiego TBS Sp. z o.o., odwołał nadzorcę sądowego w osobie Jacka Ryncarza i powołał zarządcę w osobie Jacka Ryncarza.

W związku z powyższym postanowieniem Sąd wzywa wierzycieli upadłego aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, które miało miejsce w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239 pozycja 16160 w dniu 10 grudnia 2012 roku zgłosili swoje wierzytelności zgodnie z załączonymi drukami i instrukcjami. Informacja prasowa o ogłoszeniu upadłości układowej została opublikowana w Gazecie Wyborczej w dniu 6 grudnia 2012 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją Ogólnopolskie TBS Sp. z o.o. w upadłości układowej udostępnia do pobrania następujące dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny Spółki oraz druki dokumentów dla wierzycieli.

Do pobrania

© Copyright OTBS