Zarządzanie nieruchomościami

Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje usługę Zarządzania nieruchomością skierowaną do Wspólnot Mieszkaniowych. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z kolejnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi, gwarantując optymalne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Posiadane przez nas zaplecze organizacyjne gwarantuje Państwu rzetelną i solidną obsługę administracyjną. Zespół obsługi Wspólnot Mieszkaniowych zapewnia sprawne, skuteczne i szybkie likwidowanie wszelkich uciążliwości i niedogodności wynikających z eksploatacji nieruchomości. Dysponujemy również własnym działem nadzoru budowlanego, co umożliwia nam utrzymanie właściwego stanu technicznego nieruchomości.

W miarę Państwa potrzeb przygotowani jesteśmy do reprezentowania Wspólnoty przed urzędami i organami administracji samorządowej oraz obsługi prawnej.

Dzięki tym założeniom opieka, którą otoczymy nieruchomość, będzie miała wymierne przełożenie na komfort eksploatacji części wspólnych Państwa Wspólnoty.

Obsługa administracyjna

 1. Wykonywanie sprawozdań rocznych i planów gospodarczo-remontowych;
 2. Prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 3. Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty;
 4. Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów i usług;
 5. Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją dodatkowych umów;
 6. Wykonywanie odczytów podzielników mediów;

Obsługa bankowo-księgowa

 1. Prowadzenie księgowości wspólnoty, dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Dostosowanie sposobu rozliczeń mediów oraz okresów rozliczeniowych w zależności od decyzji Wspólnoty;
 3. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 4. Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali;

Obsługa techniczna

 1. Bieżąca kontrola nad wykonywanymi na rzecz Wspólnoty usługami (sprzątanie, bieżąca konserwacja);
 2. Egzekwowanie deklarowanych przez kontrahentów terminów wykonywania usług;
 3. Usuwanie awarii i ich skutków;
 4. Bieżąca kontrola techniczna budynku i zgłaszanie awarii i usterek do firm posiadających zawarte ze Wspólnotą umowy, lub zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej;
 5. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 6. Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i negocjacjach z wykonawcami;
 8. Sprawdzanie przedstawionych kosztorysów przez wykonawców;
 9. Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i ich odbiór techniczny;

Obsługa prawna

 1. Obsługa prawna Wspólnot prowadzona przez Radców Prawnych, w tym opinie prawne;
 2. Sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów.
 3. Porady dotyczące problematycznych tematów z zakresu funkcjonowania Wspólnoty.
 4. Sporządzanie pozwów i monitorowanie spraw skierowanych na drogę sądową przez Wspólnotę.

Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy zawarty jest w Umowie o administrowanie i może zostać dostosowany indywidualnie do potrzeb Wspólnoty.

Wynagrodzenie Zarządcy

Standardowe wynagrodzenie Zarządcy wynosi 0,55 zł za m2.
Stawka podlega negocjacjom i jest ustalana indywidualnie dla każdej Wspólnoty.

Kontakt:

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail z działem Administracji.

telefon: 058 304 86 11 (wewn. 17)
e-mail: jacek.wawrzko@tbs.org.pl
© Copyright OTBS